ปั๊มนํ้าหอยโข่ง รุ่น T99
รายละเอียดสินค้า
ตัวปั๊มและใบพัดใหญ่กว่าปั๊มรุ่น Y83
หัวชนมีลักษณะคล้ายอ่างเก็บน้ำ
พัฒนามาจากรุ่น T83
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS