ปั๊มนํ้าแรงดันสูงต่อเครื่องยนต์เบนซิล รุ่น FHP203
รายละเอียดสินค้า
นํ้าหนักเบา ประหยัด และ เคลื่อนย้ายสะดวก มีความอเนกประสงค์ในการใช้งาน เช่น งานสูบนํ้าเพื่อการเกษตร งานฉีดล้างพื้นที่ก่อสร้าง หรือสำหรับใช้ในบ้านเรือน ทางออก 3 ทาง ใช้งานแยกอิสระต่อกันหรือจะใช้งานร่วมกันก็สามารถใช้ได้
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS